Home לוח ארועים שוב נתחיל מחדש – קורס

שוב נתחיל מחדש – קורס

שוב נתחיל מחדש
ארבעה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 
מועד הפתיחה: יום רביעי, 9.9.2020, כ’ באלול תש”ף

חגי תשרי, גילגוליהם ועיצובם בתקופות שונות
רכזת הקורסנעמה ניסני

יום רביעי, 9.9.2020, כ’ באלול תש”ף
‘מה יפו פעמייך בנעלים’
עלייה לרגל בימי הבית ולאחר החורבן
מרצה: פרופ’ ישעיהו גפני
, האוניברסיטה העברית

יום רביעי, 16.9.20, כ”ז באלול תש”ף
‘לשנה טובה תיכתבו’
מאה שנות היסטוריה יהודית בראי האמנות
מרצהפרופ’ שלום צבר, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 23.9.20, ה’ בתשרי תשפ”א
כזה ראה וקדש?
סודותיו של לוח השנה העברי
מרצהפרופ’ ישראל קנוהל, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 30.9.20, י”ב בתשרי תשפ”א
ביקור [וירטואלי] בהר גריזים
חגי תשרי בנוסח שומרוני
מרצה: אפרת נתן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
לפרטים נוספים > 02-5398855

תאריך

יונ 01 2022

שעה

18:00 - 19:00

מחיר

₪100.00

מידע נוסף

Read More
קטגוריה

מרצה ראשי

פרופ' ישעיהו גפני

אורח מיוחד

אפרת נתן
פרופ' ישראל קנוהל
פרופ' שלום צבר
פרטים והרשמה